Aktivnosti

Put mladog preduzetnika

					

Preduzetnička aktivnost čini stub naše ekonomije, a mladi u preduzetništvu su ti od kojih se očekuje da podignu nivo kompetentnosti, inovativnosti i produktivnosti privrede. Međutim, mladi se susreću sa mnogim izazovima na svom preduzetničkom putu.


Iako mladi, motivisani, vredni i voljni da stvaraju i napreduju, mladi nemaju dovoljno iskustva, kontakata ni kapitala da započnu i razvijaju svoje poslovanje. U cilju da razumemo koje su to specifične potrebe mladih preduzetnika i kako se one razlikuju od ostalih preduzetnika - Udruženje mladih privrednika Srbije je prihvatilo poziv Privrednog foruma mladih da zajedno sa njima istražimo ovu temu.


Kako bismo saznali više o izazovima svih mladih preduzetnika u Srbiji, Privredni forum maldih i UMPS organizuju niz okruglih stolova u 11 gradova u Srbiji. Želimo da, kroz razgovore sa mladim preduzetnicima, organizacijama podrške i predstavnicima lokalnih komora, saznamo više o omladinskom preduzetništvu u različitim krajevima Srbije i na osnovu njihovih zapažanja o prilikama za mlade i zaključaka iz razgovora kreiramo dokument koji će služiti kao osnova za kreiranje javnih politika i zagovaranje iz oblasti omladinskog preduzetništva.


Prvi okrugli sto održan je putem Zoom platforme sa učesnicima iz Aranđelovca. U planu za naredni period su i:

-Prijepolje

-Zaječar

-Sombor

-Čačak

-Kruševac i Kragujevac

-Užice

-Novi Pazar i Kuršumlija

-Vladičin Han

-Kikinda

-Subotica

-Beograd


Ukoliko si mladi preduzetnik/ca iz nekog od ovih gradova i želeo/la bi da se pridružiš diskusiji, javi nam se na mejl natasa.skrbic@umps.rs i osiguraj da se i tvoj glas čuje!