Uspešna mreža

Umps je organizacija koja utiče na stvaranje stimulativnih uslova za preduzetništvo, promoviše i podržava razvoj preduzetništva među mladima

Vesti

Aktivnosti

Projekti

Partneri