UMPS JE ORGANIZACIJA KOJA UTIČE NA STVARANJE STIMULATIVNIH USLOVA ZA PREDUZETNIŠTVO, PROMOVIŠE I PODRŽAVA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA MEĐU MLADIMA

Podrška preduzetnicima koji nemaju svoju web prezentaciju

Imamo još jedan lep primer kako preduzetnici pomažu jedni drugima i utiču na stvaranje boljeg poslovnog okruženja u kojem svi zajedno napredujemo:...

European Freelancers Week u Beogradu

Udruženje mladih privrednika Srbije u saradnji sa Smart Office-om okviru European Freelancers Week-a koja se obeležava od 12.10. do 21.10. organizuje dva predavanja:
1. Zašto su freelanceri bitni kompanijam...

UMPS radionica: Leadership i efikasno upravljanje saradnicima

Udruženje mladih privrednika Srbije (UMPS), u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje radionicu na temu "Leadership i efikasno upravljanje saradnicima". Radionica će se održati 28. juna u prostorijam...

UMPS Anketa

Udruženje mladih privrednika Srbije sprovodi istraživanje na temu pokretanja  biznisa i poteškoća sa kojima se preduzetnici suočavaju u procesu osnivanja preduzeća. Takođe, ispitujemo i kakav je stav priv...

UMPS radionica: Poreska strana preduzetništva

Udruženje mladih privrednika Srbije (UMPS), u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje radionicu na temu "Poreska strana preduzetništva". Radionica će se održati 26. aprila, u prostorijama Priv...